Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 07.10.2022
Powiat Działdowski otrzymał grant w konkursie Cyfrowy Powiat!

Inwestycja skupia się głównie na cyfryzacji oraz podniesieniu poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie przez realizację następujących działań: modernizację sieci LAN wraz z niezbędnymi pracami montażowymi, doposażenie stanowisk pracowniczych w stacje robocze i laptopy, dzięki którym zastąpi się te najbardziej wysłużone już zestawy komputerowe; wyposażenie serwerowni w serwer, urządzenie NAS, przełącznik sieciowy oraz szafę RACK. Natomiast w ramach obszaru Cyberbezpieczeństwo przewidziano obligatoryjny zakup usługi przeprowadzenia diagnozy bezpieczeństwa dla urzędu powiatowego oraz zakup urządzenia UTM. Zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycji zostanie ona zrealizowana nie później niż do października 2023 roku. Wysokość grantu: 194 304 zł.

Umowa o powierzenie grantu o numerze 5550/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Mariusz Grabiński

Dodał: Benedykt Perzyński