Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 22.11.2021

Informujemy, że Powiat Działdowski otrzymał wstępną promesę inwestycyjną dotyczącą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 600 000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji Przebudowa drogi powiatowej nr 1365N dr. Woj. 544 Kurki-Petrykozy-granica województwa w m. Łążek od km 0+000 do km 10+407 II etap 4+907 km.

Dodał: Benedykt Perzyński