Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 17.11.2021

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, od dnia 16 listopada 2021 r. do odwołania wprowadzony zostaje zakaz odwiedzin oraz wstrzymane zostają porody rodzinne. W sytuacji ciężkiego stanu chorego zagrażającego życiu lub w innych wyjątkowych uzasadnionych przypadkach zgodę na odwiedziny może wydać ordynator, lekarz kierujący odziałem lub lekarz dyżurny. Zgoda, o której mowa powyżej, powinna dotyczyć zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2 lub ozdrowieńców 3 miesiące od zakażenia.

Jeżeli w wyjątkowych wypadkach decydujemy się na wydanie zgody dla osoby niezaszczepionej możliwe jest wykonanie testu antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 takiej osobie na koszt SPZOZ w Działdowie.

Informacja: SP ZOZ w Działdowie

Dodał: Benedykt Perzyński