Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 28.04.2023
Powiat Działdowski pozyskał wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę 2023”

Rok 2023 jest kolejnym po 2022 rokiem, w którym Powiat Działdowski pozyskał wsparcie finansowe od Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę 2023”. Dofinansowanie MEiN stanowi 80% łącznej kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym, natomiast pozostałe 20% w wysokości 3 750,00 zł stanowi finansowy wkład własny Powiatu Działdowskiego. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 18 750,00 zł.

W ramach ww. projektu zostanie zorganizowana wycieczka szkolna do Krakowa dla uczniów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie. Wycieczka odbędzie się w terminie do 15 grudnia 2023 roku.

Przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie wspomaga również realizację podstawy programowej, pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki tworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Dodał: Benedykt Perzyński