Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 09.05.2023
Powiatowe ćwiczenia „KOBALT-23”

W dniach 8-9 maja br. odbyły się powiatowe ćwiczenia pn. „KOBALT-23” będące jednym z elementów ćwiczenia wojewódzkiego „MIERZEJA-23” realizowanego w ramach ćwiczenia Sił Zbrojnych RP „ANAKONDA-23”.

Epizod powiatowy dotyczył zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 545 z drogą powiatową 1253N na wysokości miejscowości Komorniki. Według przyjętego scenariusza doszło do zderzenia samochodu przewożącego materiał promieniotwórczy z pojazdem typu bus. W wyniku uszkodzeń doszło do rozszczelnienia pojemnika z materiałem promieniotwórczym. W ramach podjętych działań dokonano zabezpieczenia obszaru potencjalnie narażonego na działanie czynnika promieniotwórczego poprzez ewakuację ludności z pobliskiej miejscowości oraz utworzono punktu dekontaminacji dla uczestników zdarzenia.

Dzień wcześniej, 8 maja br., w gminach Miasto Działdowo, Iłowo-Osada, Rybno i Płośnica odbyły się działania związane z rozwinięciem punktów wydawania tabletek jodowych. Ponadto w gminie Miasto Działdowo oraz gminie Lidzbark przećwiczone zostały czynności związane z zabezpieczeniem zastępczego zaopatrzenia ludności w wodę. W ćwiczenie zaangażowane były służby i inspekcje z terenu powiatu działdowskiego oraz 42 Batalion Lekkiej Piechoty w Morągu. Ponadto, 26 kwietnia br., odbył się trening akcji kurierskiej Administracji Publicznej polegający na doręczaniu kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Powiatowe ćwiczenia „KOBALT-23” miały na celu zgrywanie sił i środków oraz procedur kierowania obronnością na poziomie powiatu w ramach podnoszenia gotowości obronnej państwa, a także wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej oraz jej współdziałanie ze służbami i strażami oraz wojskami obrony terytorialnej w zakresie przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym życiu i zdrowiu społeczeństwa oraz zapobiegania skutkom zdarzenia z udziałem materiałów promieniotwórczych.

Mariusz Grabiński

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia jedno z ćwiczeń/

Fot: Mariusz GrabińskiDodał: Benedykt Perzyński