Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 11.05.2023
„Trenuj jak żołnierz” – najnowszy projekt szkoleń dla ochotników

„Trenuj jak żołnierz” to rozszerzona wersja projektu „Trenuj z wojskiem”. W tej odsłonie każdy ochotnik może się zgłosić na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w formule zapoznania z wojskiem i nabycia podstawowych umiejętności wojskowych i obronnych. Ta edycja będzie podzielona na 2 etapy – pierwszy to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, a drugi to 14-dniowe szkolenie w wakacje. Plan szkolenia zakłada nabycie podstawowych umiejętności związanych bezpieczeństwem i obronnością – posługiwanie się bronią i strzelanie, przetrwanie, walkę wręcz, podstawy musztry, etc. Będzie bezpłatne i maksymalnie praktycznie. Jednostki wojskowe zapewnią wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Będzie to 30 jednostek wojskowych na terenie całego kraju. Projekt zachowa swój unikalny charakter – będzie otwarty, ochotniczy i nastawiony na dobre doświadczenia. Stawiamy na przyjazność i niewywieranie zbędnej presji. Szkolenie „Trenuj jak żołnierz” będzie się kończyło złożeniem przysięgi i wejściem do rezerwy pasywnej. Naszym celem jest szerokie przeszkolenie środowiska cywilnego oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego. To projekt dla wszystkich, którzy chcą zrobić w życiu coś więcej i chcą być współodpowiedzialni za bezpieczeństwo kraju.

Szkolenie 16 – dniowe przeprowadzone w jednostkach wojskowych, będzie miało charakter otwarty – ochotniczy, bezpłatny, kierowany dIa środowiska cywilnego. Mogą w nim wziąć udział osoby które ukończyły 18 lat. Górna granica wieku to 55 lat.

Informacja: MON

Zapisy prowadzone za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl

Można również zgłaszać się bezpośrednio do jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie (osobiście, telefonicznie, drogą mailową).

 

Dodał: Benedykt Perzyński