Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 01.12.2017
Pożegnanie komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie

30 listopada br. w siedzibie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie odbyło sie uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę dotychczasowego komendanta, st. bryg. Bogdana Cywińskiego oraz przekazanie obowiązków jego następcy, bryg. Janowi Florkowi. W imieniu mieszkańców powiatu działdowskiego pożegnał komendanta B. Cywińskiego starosta działdowski Marian Janicki.

W liście gratulacyjnym złożonym na ręce komendanta B. Cywińskiego czytamy:

“W imieniu mieszkańców powiatu działdowskiego oraz własnym składam Panu serdeczne podziękowania za wieloletnią służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej, za wzorowe pełnienie tak odpowiedzialnej funkcji oraz za owocną współpracę z samorządem powiatowym.
Dziękuję szczególnie za dbałość o ochronę naszego życia, zdrowia i mienia, za poświęcanie czasu i sił w służbie, za świadomie podejmowane ryzyko w trakcie działań ratowniczych i za troskę o utrzymanie wysokiego autorytetu Państwowej Straży Pożarnej w oczach społeczności lokalnej.
Życzę Panu zadowolenia i satysfakcji z dobrze wypełnionej służby, spokojnej emerytury oraz realizacji dalszych planów i zamierzeń wspieranych dobrym zdrowiem”.
W uroczystości wzięli również udział m. in.: przewodnicząca rady powiatu Magdalena Anczykowska, wicestarosta Marian Brandt, komendant wojewódzki st. bryg. Mirosław Hołubowicz, radna sejmiku wojewódzkiego Teresa Nowakowska, samorządowcy gminni i przedstawiciele innych służb.
Należy dodać, że nieco wcześniej komendanta B. Cywińskiego pożegnała na sesji Rady Powiatu Działdowskiego, w imieniu radnych, przewodnicząca Magdalena Anczykowska, dziękując komendantowi m. in. za wieloletnią i ścisłą współpracę z samorządem powiatowym.

Galeria

Fot: K. Wrombel + Starostwo Powiatowe w DziałdowieDodał: Benedykt Perzyński