Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 26.01.2023
Projekt Erasmus+ w ZSZ nr 1 w Działdowie

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie zrealizował w roku 2022 akredytowany projekt w programie Erasmus+ dotyczący mobilności osób uczących się oraz pracowników w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe. W projekcie wzięło udział 27 uczniów technikum, którzy odbyli 2-tygodniowe staże w Grecji oraz 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy wzięli udział w dwutygodniowym szkoleniu.
Celem projektu jest umożliwienie uczestnikom zdobycia kompetencji i umiejętności potrzebnych na międzynarodowym rynku pracy, tj. kompetencji zawodowych w swojej branży, znajomości języka angielskiego w branży logistycznej i mechatronicznej, rozwijania kompetencji personalnych i społecznych takich jak przedsiębiorczość, samodzielność, aktywność społeczna oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości, motywacja do uczestnictwa w kształceniu przez całe życie.
W ramach międzynarodowego wymiaru kształcenia w ZSZ nr 1 w Działdowie aktywny udział w projekcie biorą również nauczyciele przedmiotów zawodowych. Udział w projekcie pozwala im na podniesienie umiejętności posługiwania się językami obcymi w kontekście zawodowym i sytuacjach życia codziennego, wzmacnia kompetencje społeczne. Dzielenie się doświadczeniami i promowanie nowych metod w praktyce pedagogicznej wspiera rozwój doskonalenia zawodowego i podnosi atrakcyjność wymiaru kształcenia w ZSZ nr 1.
Praktyki mają miejsce w Grecji, kraju o długiej historii, bogatym dziedzictwie kulturowym z mnóstwem zabytków. Uczestnicy wzięli udział w wycieczkach, min. do Meteorów – klasztorów zbudowanych na górskich szczytach, Salonik – drugiej największej metropolii greckiej.
Całkowita kwota dofinansowania wyniosła 67,207,00 Euro.
W marcu 2023 kolejna grupa uczniów w zawodzie technik mechatronik i technik grafiki i poligrafii cyfrowej wyjedzie na 2-tygodniowy staż do Grecji.

Nadesłała: Beata Cichocka

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia uczestników wydarzenia/

Fot: Beata CichockaDodał: Benedykt Perzyński