Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 06.02.2023

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków o Akredytację złożonych w terminie do 19 października 2022 r. w akcji 1. w sektorze Edukacja szkolna. Decyzje selekcyjne zostały podjęte 31 stycznia 2023 r.

Wniosek Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku został pozytywnie zaopiniowany.

Co daje nam uzyskana w styczniu 2023 roku akredytacja Erasmus+?

– Stabilne finansowanie: każdego roku składamy prosty wniosek o przyznanie funduszy na nowe działania mobilności, bez konieczności rozpisywania każdorazowo szczegółowych scenariuszy i ćwiczeń;

– Możliwość rozwoju i eksploracji: możemy testować nowego rodzaju działania lub nowe organizacje partnerskie bez stresu związanego z pisaniem nowego podania;

– Możliwość określenia własnej strategii: system akredytacji umożliwia szkole określenie własnych planów i daje swobodę wyboru tempa, w którym chcemy dokonywać postępów;

– Inwestycja w przyszłość: przy stałym dostępie do finansowania, możemy skupić się na celach długoterminowych i korzystać z działań mobilności w celu osiągnięcia wyższego poziomu nauki i nauczania.

Nadesłała: Paulina Sekita

Dodał: Benedykt Perzyński