Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 27.01.2023

Już od 25 stycznia br. można składać wnioski o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w ramach programu „Energia dla wsi”. Ta nowa forma wsparcia została przygotowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jest skierowana do rolników i spółdzielni energetycznych. Całkowity budżet programu to 1 mld złotych.

Wsparcie dotyczy takich inwestycji jak: biogazownie, elektrownie wodne, instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe oraz zintegrowane z tymi źródłami magazyny energii.

W przypadku dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych możliwe jest ubieganie się o pożyczkę do 100 proc. kosztów kwalifikowanych (maks. do 25 mln zł), a w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych dochodzi także możliwość starania się o dotację w wysokości nawet do 65 proc. kosztów kwalifikowanych (maks. do 20 mln zł). Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego.

Wnioski w ramach programu „Energia dla wsi” przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór potrwa do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków.

Wnioski o pożyczki i dotacje będzie można składać tylko w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie, dostępny na stronie Generatora wniosków o dofinansowanie GWD.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków  oraz regulamin programu znajdują się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej

Kontakt do koordynatora programu „Energia dla wsi”: energiadlawsi@nfosigw.gov.pl

Dodał: Benedykt Perzyński