Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 03.02.2023

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w 10. edycji Konkursu o nagrodę im. prof. Janiny Wengris. Termin składania wniosków upływa z dn. 31 marca br.

Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony. W konkursie przyznawane są dwie nagrody – osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również przez osoby fizyczne.

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

Zasady przyznawania nagrody oraz formularz zgłoszenia kandydatów dostępny jest pod adresem internetowym: https://warmia.mazury.pl/srodowisko/nagroda-im-prof-j-wengris

Fot: Marcin OstrowskiDodał: Benedykt Perzyński