Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 24.11.2023
Rekompensaty dla ofiar represji w latach 1944-1989.  Zadzwoń w sprawie odszkodowania!

Stowarzyszenie Pamięć Zasłużonym zaprasza do uczestnictwa w akcji informacyjnej, prowadzonej na terenie całej Polski. Akcja ma na celu dotarcie do osób i rodzin osób represjonowanych w latach 1944-1989. Wiele z tych osób przeszło przez prawdziwe piekło jakimi były represje (więzienia, zsyłki, przymusowe areszty i wcielanie do wojska)i nigdy nie zaznało rehabilitacji mienia, nie wspominając o tragedii ich rodzin.
Na mocy ustawy lutowej z 1991 roku mają oni zarówno możliwość rehabilitacji (oczyszczenia mienia) jak i otrzymania zadośćuczynienia. Jeśli te osoby nie żyją, prawo do rehabilitacji i zadośćuczynienia przechodzi na ich najbliższych potomków.
Kontakt tel.: 502 355 884
Nadesłał: Dawid Gwiżdż

/zdjęcie główne przedstawia ulotkę promującą ww. akcję/

Rekompensaty dla ofiar represji w latach 1944-1989.  Zadzwoń w sprawie odszkodowania!
Dodał: Benedykt Perzyński