Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 04.04.2023
Remont drogi powiatowej nr 1274N od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1349N w miejscowości Gronowo

4 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie podpisana została umowa na wykonanie zadania:  Remont drogi powiatowej nr 1274N od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1349N w miejscowości Gronowo. Niniejsze zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  w wysokości 1 261 518,50.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego
Wartość brutto: 2 236 390,92 zł
Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. W związku ze złym stanem nawierzchni bitumicznej odcinka drogowego o szerokości 4,5 m zaplanowano wykonanie 3 warstw nawierzchni asfaltowych na odcinku 2080 mb. Warstwa wyrównawcza o grubości średnio 6 cm, warstwa wiążąca o grubości 4 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. W ramach zadania przewiduje się czyszczenie rowów przydrożnych. Na całym odcinku zaplanowano wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1m. Zostaną również wykonane mijanki. Na odcinku wykonane zostanie również oznakowanie poziome w postaci linii krawędziowych oraz zamontowane zostaną znaki pionowe – 11szt.

 

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia uczestników wydarzenia/

Dodał: Benedykt Perzyński