Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 01.06.2023
Robert Gapa z Zespołu Szkół w Malinowie „Asem”!

29 maja 2023 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie I edycji Programu Stypendialnego Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA dla uczniów szkół branżowych i techników KASA DLA ASA. pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

W tegorocznej edycji został wyróżniony uczeń szkoły branżowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, Robert Gapa.

Powyższy program stypendialny ma na celu wspomaganie finansowe zdolnych, wyróżniających się uczniów w celu realizacji ich aspiracji edukacyjnych, propagowanie kształcenia zawodowego (branżowego) i technicznego oraz rozszerzanie współpracy W-MSSE SA ze szkołami branżowymi i technikami oraz przedsiębiorcami, pod potrzeby rozwijania wysokiej jakości kształcenia, dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

Kolejna edycja Programu Stypendialnego Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA rozpocznie się już we wrześniu tego roku i będzie dotyczyła osiągnięć w II semestrze roku szkolnego 2022/2023.

/zdjęcie główne przedstawia młodego mężczyznę/

Fot: ZS w MalinowieDodał: Benedykt Perzyński