Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 23.04.2019

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na zalesienie w ramach programu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”).

Wsparcie może być przyznane rolnikowi oraz jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.

Wnioski należy składać do biur powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Szczegóły na stronie internetowej:

https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-prezesa-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-51.html

Dodał: Benedykt Perzyński