Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 05.07.2023
Rolniku! Złóż wniosek w drugim terminie!

30 czerwca br. zakończył się termin podstawowy dla składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR za 2023 r. Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 25 lipca 2023 r.  Za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Wniosek złożony po ww. terminie nie będzie rozpatrywany.

Przy wypełnianiu wniosku o płatności bezpośrednie, kontynuacyjne RŚK, kontynuacyjne ekologiczne pomocni będą doradcy terenowi Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Kontakt z doradcami na stronie internetowej: https://wmodr.pl/powiatowe-zespoly-doradztwa/pzdr-olsztyn

Informacja: W-MODR w Olsztynie

/zdjęcie główne przedstawia pole/

Dodał: Benedykt Perzyński