Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 05.07.2023
Częściowy odbiór inwestycji  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N na odcinkach od m. Gnojno do m. Zakrzewo i od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1365N do m. Wierzbowo”

4 lipca br. odbył się częściowy odbiór inwestycji: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N na odcinkach od m. Gnojno do m. Zakrzewo i od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1365N do m. Wierzbowo’’, której wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Inżynieryjnych S.A. z Mławy. W odbiorze uczestniczyli m. in. starosta Paweł Cieśliński, wicestarosta Krzysztof Aurast, etatowy członek zarządu Janusz Kaczmarek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński oraz jako goście: poseł na Sejm RP Robert Gontarz, wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński i wójt gminy Iłowo-Osada Sebastian Cichocki.

Zakres prac objął odcinek 2,730 km. Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (15396m2), pobocza  z kruszywa łamanego (6762m2 ), oczyszczenie rowów na długości 5110 m, wykopano kanał technologiczny na długości 2700 m, przebudowano zjazdy (528m2 ) oraz ustawiono oznakowanie pionowe i wyrysowano poziome.

Wartość kosztorysu powykonawczego I części inwestycji wyniosła 3 444 519,95 zł (brutto), natomiast sposób finansowania całości przedstawia się następująco:

Powiat Działdowski – 2%, czyli 239.201,00 zł (brutto)

Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych edycja 3 PGR – 98%, czyli 7.800.823,00 zł (brutto).

 Ogółem: 8.040.024,00 zł

BP

Częściowy odbiór inwestycji  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N na odcinkach od m. Gnojno do m. Zakrzewo i od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1365N do m. Wierzbowo”

/zdjęcie główne przedstawia uczestników wydarzenia/

Fot: Mariusz GrabińskiDodał: Benedykt Perzyński