Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 24.05.2022
Rozstrzygnięcie etapu powiatowego Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP

24 maja 2022 r. odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego/Zespół Doradców w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP (etap powiatowy), w której wzięło udział  17 młodych rolników z terenu naszego powiatu.

Główne cele olimpiady to upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia się młodych rolników, wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku, rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji, inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi i otoczeniem rolniczym w zakresie niezbędnym dla poprawy bytu rodziny wiejskiej, propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego.

Zdobywcami trzech pierwszych miejsc zostali:

I miejsce – Przemysław Łożyński

II miejsce – Marcin Konicz

III miejsce – Patryk Szulwic

Wyżej wymienieni będą reprezentowali powiat działdowski w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 21 czerwca br. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Nagrody dla zwycięzców oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników wręczyli obecni w trakcie zmagań konkursowych: etatowy członek Zarządu Powiatu Działdowskiego i radny Janusz Kaczmarek, kierownik Zespołu Doradców w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku Renata Skibicka-Barszcz i naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Działdowie Irena Kozłowska oraz sponsorzy: przedstawiciel Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Działdowie Jan Jendrychowski i przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Marcin Sarnowski.

Benedykt Perzyński

 

Galeria

Fot: Benedykt PerzyńskiDodał: Benedykt Perzyński