Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 04.05.2021

„Rym za rymem – myśl i pisz”. Zbiór poezji i prozy uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie

W lutym bieżącego roku ukazał się drukiem zbiorek utworów wierszem i prozą pisanych przez dzieci i młodzież naszej szkoły. Utwory były gromadzone przez lata i pieczołowicie przechowywane w skromnej „szufladzie”.

Pomysł opublikowania utworów zrodził się w 2017 r., w 2018 teksty zostały zebrane, poddane redakcji i korekcie, następnie przygotowane do druku.

Nie należy więzić słów. Niechaj cieszą tych, którzy lubią z nimi na co dzień obcować.

„Rym za rymem – myśl i pisz” to owoc współpracy nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie ze Stowarzyszeniem Działdowska Kuźnia Słowa oraz Gminnym Centrum Kultury i Biblioteką w Płośnicy.

Wiele lat temu powstał taki oto sympatyczny wierszyk:

Idzie wiosna, idzie wiosna,

nasza twarz jest dziś radosna.

Drzewa szumią, listki grają,

zaraz wiosnę przywitają.

Uśmiechnięte dzisiaj dzieci,

skowroneczek do nich leci.

Ptaki wiośnie dziś śpiewają,

na fujarkach przygrywają.

Kiedy wiosna sadzi kwiaty,

pomagają przy tym skrzaty.

 

Każdy ma jakiś talent. Nie należy ukrywać go w mrokach lenistwa. Talent wymaga, by go rozwijać, pielęgnować, pracować, a wtedy wysiłek przyniesie plony, bywa, że stokrotne.

Anna Ludwiczak

Dodał: Benedykt Perzyński