Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 04.05.2021
Miejsce pamięci na terenie byłego obozu Soldau zostanie odnowione!

Dzięki staraniom Powiatu Działdowskiego zostanie odnowione i przebudowane zgodnie z opinią Instytutu Pamięci Narodowej miejsce pamięci znajdujące się na terenie byłego obozu KL Soldau, na którym obecnie mieści się tzw. „obelisk-krzyż” (fot.).

Miejsce pamięci na terenie byłego obozu Soldau zostanie odnowione!

Kwota, jaką przeznaczono na ten cel, to 105 tys. zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wynosi  80 tys. zł. Dofinansowanie zostało uzyskane w ramach  programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju, którego celem jest wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości.

Fot: Benedykt PerzyńskiDodał: Benedykt Perzyński