Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 23.11.2018
I Sesja Rady Powiatu Działdowskiego kadencji 2018-2023 (film)

22 listopada br. odbyła się I Sesja Rady Powiatu Działdowskiego, w trakcie której dokonano zaprzysiężenia radnych kadencji 2018-2023 oraz dokonano wyboru przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących, starosty i wicestarosty.

Skład obecnej rady: Magdalena Anczykowska, Krzysztof Aurast, Marian Brandt, Wiesław Cieślak, Paweł Cieśliński, Dariusz Frejnik, Roman Gąsiorowski, Marian Janicki, Janusz Kaczmarek, Grażyna Kamińska, Grzegorz Kaszubski (wiceprzewodniczący), Paweł Mostowicz, Piotr Olszewski (wiceprzewodniczący), Witold Ostrowski, Paweł Rutkowski, Jan Sokołowski, Michał Struzik (przewodniczący), Elżbieta Węglewska, Krzysztof Węglewski.

Starostą został Paweł Cieśliński, zaś wicestarostą ponownie Marian Brandt.

Dodał: Benedykt Perzyński