Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 20.11.2018
Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

W dniach od 3 do 5 grudnia br. w olsztyńskim Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji przy ul. Jagiellońskiej 91A, odbędą się szkolenia adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 i programów krajowych.

Będą to:

1. Szkolenie „Kwalifikowalność wydatków w projektach finansowanych z funduszy unijnych” Termin: 3 grudnia br.,

Szczegóły na stronie internetowej:

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4866/szkolenie-kwalifikowalnosc-wydatkow-w-projektach-finansowanych-z-funduszy-unijnych

2. Szkolenie „Zasada konkurencyjności w projektach finansowanych z funduszy unijnych” Termin: 4 grudnia br.,

Szczegóły na stronie internetowej:

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4867/szkolenie-zasada-konkurencyjnosci-w-projektach-finansowanych-z-funduszy-unijnych

3. Szkolenie „Zarządzanie finansami w projektach unijnych”. Termin: 5 grudnia br.

Szczegóły na stronie internetowej:

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4868/szkolenie-zarzadzanie-finansami-w-projektach-unijnych

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (dotyczy wszystkich trzech szkoleń) należy przesłać do 27 listopada br. na adres:

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

 

 

Dodał: Benedykt Perzyński