Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 07.04.2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię dedykowaną nowemu świadczeniu wspierającemu dla osób z niepełnosprawnościami. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00. Pod numerem telefonu 22 245-61-00 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje zarówno na temat wydawanych przez wojewódzkie zespoły decyzji o potrzebie wsparcia, jak i na temat samego świadczenia wspierającego.

4 kwietnia br. rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Świadczenie będzie wynosić od 50%. do 200% renty socjalnej. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna przez otrzymujących je opiekunów.

Dodał: Benedykt Perzyński