Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 31.05.2021
Spotkanie edukacyjne w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży w iłowskim Zespole Szkół Technicznych i Ogólnoksztalcących

W ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży zorganizowane zostało spotkanie edukacyjne w Internacie przy ZSTiO w Iłowie-Osada pod hasłem „Nasza przyszłość w naszych rękach”.

W trakcie spotkania przybliżona została tematyka realizacji nowych unijnych programów na lata 2021-2027 skierowanych do młodzieży. Nowy program Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności to świetny sposób, by bardziej zaangażować się w życie społeczne i działania proekologiczne, zmierzyć z wyzwaniami wymagającymi dużych umiejętności cyfrowych oraz nauczyć otwartości i tolerancji. Przykładami zrealizowanych działań w ZSTiO w Iłowie-Osadzie możemy się już dziś z dumą pochwalić. Są to m.in. staże zagraniczne dla uczniów, ścieżka edukacyjna czy też wyposażenie pomieszczeń edukacyjnych.

Mottem Unii Europejskiej jest również hasło „Zjednoczona w różnorodności”. To hasło zaowocowało pomysłem połączenia w tym dniu dwóch grup podczas jednego spotkania (grupa stacjonarna + grupa uczestnicząca zdalnie) W trakcie spotkania została wypracowana interesująca mapa umiejętności i potencjału, jakimi dysponuje nasza młodzież.

Przyszłość buduje się już dziś. Każdy z nas może o niej decydować i uczestniczyć w inicjatywach na rzecz poprawy swojej sytuacji.

Informacja: ZSTiO w Iłowie-Osadzie

/Zdjęcie główne przedstawia ramiona na tle flagi UE/

Galeria

Fot: ZSTiO w Iłowie-OsadzieDodał: Benedykt Perzyński