Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 14.05.2018
Spotkanie poświęcone funduszom w ramach RPO WiM 2014–2020 (film)

10 maja br. w Starostwie Powiatowym w Działdowie odbyło się spotkanie poświęcone funduszom w ramach RPO WiM 2014–2020. Spotkanie, w którym uczestniczyli  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych z terenu powiatu działdowskiego, otworzyli: starosta Marian Janicki i wicemarszałek województwa Miron Sycz.

Tematyka spotkania dotyczyła możliwości pozyskania funduszy na kompleksową modernizację energetyczną budynków ze środków RPO WiM 2014–2020 oraz na realizację programów z zakresu efektywności energetycznej. Ponadto poruszony został również temat dotyczący możliwości pozyskania funduszy na podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Galeria

Bezpośrednio po spotkaniu przedstawiciele jednostek wdrażających ww. środki w ramach RPO WiM 2014-2020, a mianowicie kierownik Biura Projektów Rewitalizacja w Departamencie EFRR Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Katarzyna Zalewska-Pakulnicka kierownik Biura Projektów Energetyka w Departamencie EFRR Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Łukasz Popławski i kierownik Biura Projektów kształcenia Ogólnego w Departamencie EFRR Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Michał Komorkiewicz, byli do dyspozycji uczestników, odpowiadając na szczegółowe pytania osób zainteresowanych określoną tematyką.

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński