Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 22.02.2018

W dniu 16 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy szkolnych. Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Trąmpczyńska pracownik MBP w Działdowie, prowadząca rozmawiała z bibliotekarzami na temat wyszukiwania informacji w Internecie a wiarygodności otrzymywanych informacji zwrotnych. Mówiliśmy o tym jak dbać o swój wizerunek w Internecie, to jak postrzegani jesteśmy w Internecie może mieć wpływ na aspekty naszego życia. Anonimowość w sieci to kwestia bardzo względna – zidentyfikować można nas bowiem nie tylko po imieniu i nazwisku, ale także adresie poczty elektronicznej czy numerze IP. Internet to kluczowe medium dostarczające wiedzy na temat innych osób. Używamy go zarówno w zakresie edukacji, rozrywki, jak i poszukiwania informacji czy dokonywania transakcji zakupowych.

Ważnym punktem szkolenia była rozmowa na temat cyberprzemocy w Internecie. Cyberprzemoc to takie zachowanie, które krzywdzi emocjonalnie drugiego człowieka. Osoby stosujące cyberprzemoc używają do tego Internetu czy telefonu komórkowego. W przeciwieństwie do przemocy nie zostawia ona śladów na ciele i nie widać jej gołym okiem, ale krzywdzi ona emocjonalnie. Problem cyberprzemocy dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży, dlatego należy rozmawiać z nimi o bezpiecznym korzystaniu z mediów społecznościowych. U dzieci i młodzieży dominuje brak świadomości jakie zachowania maja znamiona przemocy a nawet przestępstwa oraz przekonanie o anonimowości w sieci i bezkarności. Musimy uświadomić sobie, że w sieci nigdy nie jesteśmy anonimowi, a każde użycie komputera zostawia ślady. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się skąd czerpać wiedzę i inspiracje na temat bezpieczeństwa w Internecie, poznali procedury reagowania (ofiara -sprawca – świadek), poznali przepisy prawne mające zastosowanie w przypadku cyberprzemocy. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie, składa podziękowania prowadzącej Pani Małgorzacie Trąmpczyńskiej za profesjonalne przygotowanie szkolenia dla uczestników sieci a  uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu.

Nadesłała: Magdalena Bartołd

Fot: HejtStop (HejtStop)Dodał: Benedykt Perzyński