Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 18.12.2017
Ciąg dalszy sprawy karetki typu P

Na początku grudnia br. radny Powiatu Działdowskiego Bronisław Mazurkiewicz przesłał do Ministra Zdrowia zapytanie w sprawie udostępnienia pisma skierowanego do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, dotyczącego alokacji ZRMP z Rybna do Działdowa. Materiał dotyczący tej sprawy znajduje się na stronie:  http://powiatdzialdowski.pl/fakty-dotyczace-alokacji-czwartej-karetki-typu-p2%E2%80%B3-w-powiecie-dzialdowskim/

Zgodnie z treścią listu podpisanego przez dyrektora Departamentu Ratownictwa Medycznego  i Obronności Ministerstwa Zdrowia Mateusza Komzy „…dane dotyczące funkcjonowania ZRM z powiatu działdowskiego oraz sąsiednich rejonów operacyjnych zostaną wykorzystane do ponownej analizy zasadności alokacji ZRM w powiecie działdowskim oraz planowania całościowych zmian w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie warmińsko- mazurskim”.

Odpowiedź dyrektora Mateusza Komzy wraz z załącznikami:

Dodał: Benedykt Perzyński