Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 22.12.2017
Zaproszenie do udziału w programie OSA 2018

15 grudnia br. Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – EDYCJA 2018. Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu mogą się ubiegać:

– jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej;

– stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Dofinansowaniem mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w 2 wariantach:

  1. a) wariant podstawowy

– siłownia plenerowa,

– strefa relaksu,

– zagospodarowanie zieleni

  1. b) wariant rozszerzony

– siłownia plenerowa

– strefa relaksu wraz zagospodarowaniem zieleni

– plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum trzy urządzenia) z ogrodzeniem

Wnioski należy złożyć w okresie od 15 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018 r. na formularzu generowanym przez system elektroniczny AMODIT, dostępny na stronie internetowej pod adresem:

https://wnioski.msit.gov.pl/.

Wypełniony formularz elektroniczny wniosku inwestycyjnego należy przesłać do ministerstwa w systemie AMODIT, a następnie należy go wydrukować, podpisać i przesłać lub złożyć wraz z załącznikami na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Departament Infrastruktury Sportowej

  1. Senatorska 14

00-082 Warszawa

Szczegóły w pliku do pobrania:

Dodał: Benedykt Perzyński