Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 06.07.2021
Średnia wyników maturalnych w naszych liceach wyższa niż krajowa!

Do tegorocznego egzaminu maturalnego z wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiło łącznie 399 abiturientów: 227 absolwentów liceów ogólnokształcących i 172 uczniów techników prowadzonych przez Powiat Działdowski.

Z analizy wstępnych informacji o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2021 roku wynika, że w liceach ogólnokształcących zdawalność wyniosła 89% i jest dużo wyższa od zdawalności w kraju (81%) oraz województwie (78%). Najwyższy wskaźnik zdawalności wystąpił w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Działdowie – na poziomie 92%. W II  Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Działdowie  wskaźnik zdawalności wyniósł 86%, natomiast w Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku – 82%.

Średnia wyników maturalnych w naszych liceach wyższa niż krajowa!

W technikach zdawalność wyniosła 60% i jest nieznacznie niższa od zdawalności w kraju (64%) oraz od zdawalności w województwie (62%). Najwyższy wskaźnik zdawalności wystąpił w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Działdowie – na poziomie 77%, co oznacza, że jest on na dużo wyższym poziomie od zdawalności w kraju i województwie. Zdawalność na poziomie zdawalności w kraju (64%) osiągnęli maturzyści z Technikum w Iłowie – Osadzie. Z kolei zdawalność na poziomie wyższym od zdawalności w województwie osiągnęli maturzyści z Technikum nr 2 w Działdowie na poziomie 63%. Wskaźnik zdawalności bliski zdawalności w województwie wystąpił w Technikum w Lidzbarku na poziomie 61%. Najniższa zdawalność ma miejsce w Technikum w Malinowie na poziomie 24%.

Średnia wyników maturalnych w naszych liceach wyższa niż krajowa!

W liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Działdowski egzamin maturalny zdało 89% abiturientów. 10 % zdających, którzy nie zdali egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego, ma prawo przystąpić w sierpniu br. do egzaminu poprawkowego. 1% abiturientów nie zdał tegorocznego egzaminu maturalnego.

Średnia wyników maturalnych w naszych liceach wyższa niż krajowa!

W technikach egzamin maturalny zdało 60% abiturientów. 24% zdających ma prawo przystąpić w sierpniu br. do egzaminu poprawkowego. 16% abiturientów w technikach nie zdało tegorocznego egzaminu maturalnego.

Średnia wyników maturalnych w naszych liceach wyższa niż krajowa!

Absolwenci liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Działdowski na tegorocznym egzaminie maturalnym osiągnęli bardzo wysokie wskaźniki zdawalności z przedmiotów obowiązkowych. Zdawalność w powiecie z języka polskiego i języka angielskiego wyniosła 98%, natomiast z matematyki 89%. Z każdego przedmiotu jest to zdawalność wyższa od zdawalności w kraju (język polski – 94%, matematyka – 84%, język angielski – 96%).

Absolwenci techników prowadzonych przez Powiat Działdowski na tegorocznym egzaminie maturalnym również osiągnęli wysokie wskaźniki zdawalności z przedmiotów obowiązkowych. Najwyższy wskaźnik zdawalności wystąpił z języka niemieckiego na poziomie 100% przy zdawalności w kraju na poziomie 79% oraz z języka polskiego na poziomie 87% przy zdawalności w kraju na poziomie 90%. Z języka angielskiego zdawalność wyniosła 84% przy zdawalności w kraju na poziomie 90%, natomiast z matematyki 69% przy zdawalności w kraju na poziomie 71%. W technikach najniższy wskaźnik zdawalności dotyczy głównie matematyki, jednak należy podkreślić, że w dwóch technikach są to wskaźniki wyższe od wskaźników krajowych: w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Działdowie zdawalność z matematyki wyniosła 91%, natomiast w Technikum w Iłowie – Osadzie 73% przy zdawalności w kraju na poziomie 71%.

Przygotował: Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Działdowie na podstawie danych CKE oraz informacji dyrektorów poszczególnych szkół.

Dodał: Benedykt Perzyński