Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 12.09.2022

Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli przygotowało wykaz stron internetowych, na których można znaleźć informacje dotyczące rekrutacji na staże, praktyki lub wolontariaty w Brukseli.

Wykaz w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński