Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 13.09.2022
Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym „Tylko Niepodległość”

Wojewoda Warmińsko-Mazurski zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Tylko Niepodległość”, którego celem jest promowanie idei patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa, motywowanie uczniów do poznawania historii Polski, rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz promowanie utalentowanych dzieci, młodzieży i studentów.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów studiów wyższych z woj. Warmińsko-Mazurskiego w czterech kategoriach:

  1. uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3
  2. uczniowie szkół podstawowych klasy 4-8
  3. uczniowie szkół ponadpodstawowych
  4. studenci studiów wyższych

Termin składania prac konkursowych: 1 września – 14 października br.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej pod hasłem „polskie miesiące”. Uczestnicy przedstawiają jedno dowolne wydarzenie z historii Polski XX w. z jednego konkretnego miesiąca.

Wykonane prace wraz z wnioskiem zgłoszeniowym należy przesłać na adres IPN KŚZpNP w Olsztynie, 10-273 Olsztyn, ul. Jagiellońska 46 lub dostarczyć osobiście. Akceptowane będą jedynie prace wykonane w formacie A3.

Patronat honorowy: Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Starosta Olsztyński Andrzeja Abako oraz Prezydent Olsztyna.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego „Warmia i Mazury na drodze ku Niepodległości – edycja 2022”.

Sfinansowano ze środków Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Regulamin oraz zgłoszenie dostępne na stronach internetowych:

https://bialystok.ipn.gov.pl/download/79/761554/RegulaminKonkursu.pdf

https://bialystok.ipn.gov.pl/download/79/761551/Zalaczniknr1doregulaminuTylkoNiepodleglos.docx

 

 

Dodał: Benedykt Perzyński