Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 10.12.2021
Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022 przyznane

Za najwyższe wyniki w nauce każdego roku przyznawane jest Stypendium Prezesa Rady Ministrów. O stypendium mogą ubiegać się osoby, które uczęszczają do szkoły kształcącej w formie dziennej i umożliwia im to uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach, wyniki co najmniej dobre. W tym roku szkolnym stypendium zostało przyznane uczniowi uczęszczającemu w roku szkolnym 2020/2021 do czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum i odrębnie uczennicy pięcioletniego technikum.
W Zespole Szkół im. Króla Władysław Jagiełły w Lidzbarku otrzymali je: Małgorzata Czaplińska uczennica kl. IIa Technikum w zawodzie technik organizacji turystyki i Błażej Leśniewski uczeń kl. IIIb Technikum w zawodzie technik budownictwa. Gratulujemy rodzicom szczególnych osiągnięć ich dzieci! A uczniom życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
Tekst: T.Kińska

/zdjęcie główne przedstawia stypendystów/

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński