Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 19.11.2018
Szkoła Podstawowa w Burkacie „Najaktywniejszą Szkołą”!

7 listopada br. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Burkacie jako jedna z 30 na 496 szkół honorową statuetkę oraz dyplom „Najaktywniejszej Szkoły” przyznanej przez Fundację Młodej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Galeria

Gratulujemy!

Dodał: Benedykt Perzyński