Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 23.11.2021
Tydzień Edukacji Globalnej. To nasz wspólny świat – działajmy razem!

Od 15 do 19 listopada br. obchodziliśmy Tydzień Edukacji Globalnej (TEG). Tegoroczna, 23. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej odbywała się pod hasłem „To nasz wspólny świat – działajmy razem!”. Włączając się w obchody TEG, uczniowie klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku, przybliżali wszystkim zagadnienia związane ze zmianami w środowisku przyrodniczym.

Efekt cieplarniany jest zjawiskiem spowodowanym zdolnością atmosfery do przepuszczania dużej części promieniowania słonecznego i zatrzymywania promieniowania wysyłanego przez powierzchnię Ziemi. Jak wynika z wyliczeń naukowców, temperatura powierzchni Ziemi pozbawiona atmosfery utrzymywałaby się na poziomie -18 stopni, podczas gdy obecnie średnia temperatura na Ziemi wynosi +15 stopni. Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym i korzystnym, gdyż bez niego na Ziemi nie mogłoby powstać i rozwinąć się życie. Problemem nie jest efekt cieplarniany, lecz zmiany powodujące wzrost jego nasilenia, czyli postępujący wzrost średniej temperatury na Ziemi. Od połowy XIX w. temperatura ta wzrosła już o ponad 1 stopień Celsjusza. Jeśli szybko nie zredukujemy emisji gazów cieplarnianych, to rosnąca temperatura spowoduje nieodwracalne zmiany w warunkach życia na Ziemi.

Zachodzące nieustannie zmiany klimatu powodują zmniejszenie się zasobów wody słodkiej i pustynnienie żyznych obszarów. Woda słodka, dostępna do spożycia stanowi niecały jeden procent wody występującej na Ziemi. – Zasoby wody pitnej na świecie są ograniczone, dlatego każdy z nas powinien podjąć działania na rzecz jej oszczędzania – przekonuje Natalia Jaworska.

Ilość odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe rośnie z roku na rok. Trafiają one do sortowni, zakładów recyklingowych, spalarni a także na wysypiska. Niezabezpieczone wysypiska śmieci powodują zatrucie wody i gleby. Zanieczyszczają je między innymi metalami ciężkimi, kwasami organicznymi czy węglowodorami. Poprzez glebę związki te trafią do roślin. Śmieci składowane na wysypisku emitują również trujące gazy oraz pyły, które zanieczyszczają powietrze. Plastikowe odpady są znajdowane wszędzie – od Arktyki po Antarktydę. Prądy oceaniczne przenoszą go do najdalszych zakątków świata.

Redukcję ilości odpadów należy wprowadzić już na poziomie każdego gospodarstwa domowego. Starajmy się wielokrotnie wykorzystywać plastikowe bądź szklane pojemniki. Zwracajmy większą uwagę na segregację, która powoduje sprawniejsze przeprowadzenie recyklingu. Plastikowe butelki mogą służyć na przykład do wyrobu ciepłego polaru – wyjaśnia Alicja Marecka, uczennica klasy I a.

Proste codzienne nawyki sprawiają, że chronimy środowisko, które jest niszczone przez tony śmieci – dodaje Kinga Szuman, uczennica tej samej klasy.

Troska o środowisko to nie tylko dbanie o przyrodę wokół nas, to także troska o nasze zdrowie, naszą przyszłość i los planety. Rosnący poziom zanieczyszczeń środowiska i związane z tym konsekwencje dla życia na naszej planecie dowodzą, że działania ekologiczne mają sens. Zatem zachęcamy wszystkich do podjęcia wyzwań na rzecz ochrony środowiska i włączenia się do naszej akcji!

Nasze codzienne wybory mają wpływ na zmiany zachodzące w środowisku, dlatego drugie śniadanie zabieramy w wielorazowych pojemnikach, a wodę w butelkach wielorazowego użytku. Zrezygnowaliśmy z woreczków foliowych – przekonuje Julia Rucińska.

Obchody Tygodnia Edukacji Globalnej przygotowali uczniowie klasy I a: Sara Boberek, Paweł Graszek, Natalia Jaworska, Filip Kalisz, Alicja Marecka, Julia Mieczławska, Zuzanna Muzal, Julia Rucińska, Lena Sosnowska, Kinga Szuman, Oliwia Świtkowska, Zuzanna Ucińska, Majka Wieczorek, Julka Wysocka, pod opieką p. Joanny Piórkowskiej.

Nadesłała: Anna Wółkowska

 

 

Galeria

Fot: Anna WółkowskaDodał: Benedykt Perzyński