Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 02.01.2024

Uchwała nr 799/2023 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie powiatu działdowskiego

Treść uchwały w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński