Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 02.01.2024

Uchwała nr 800/2023 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w 2024 r.

Treść uchwały zw załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński