Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 24.05.2021

Miło nam poinformować, że uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku Wiktoria Świniarska zdobyła tytuł laureata w IV edycji konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”, zdobywając III miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych.

Konkurs poetycki ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” organizowany jest we współpracy Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku oraz Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku przy współudziale Delegatury IPN w Olsztynie. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Podlaski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Zadaniem uczestników IV edycji konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” było przygotowanie własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918 – 1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego, które stało się inspiracją do powstania utworu.

Komisja konkursowa oceniała prace według następujących kryteriów: treść zgodna z tematyką oraz faktami historycznymi, poprawność językowa, ogólny wyraz artystyczny oraz twórczy sposób ujęcia tematu (np. forma wypowiedzi, dobór środków stylistycznych w utworze poetyckim), umiejętność wyszukiwania, wykorzystania oraz dobór materiału źródłowego, samodzielność interpretacji faktów i własnych opinii, oryginalność.

Kierując się powyższymi kryteriami komisja konkursowa  nagrodziła wiersz uczennicy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku, Wiktorii Świniarskiej pt. „Brama”.

Gratulujemy laureatce i prezentujemy nagrodzony wiersz, inspirowany fotografiami kampanii wrześniowej:

BRAMA

Stali na baczność,

u wrót bram.

Patrząc w przeszłość,

której kres dobiegał końca.

Żegnali matki, rodziny,

i te, do których mocniej biło serce.

Karmili duszę ostatnimi spojrzeniami,

i dotykiem w powietrzu.

Łapali wspomnienia,

jako jedyny powód,

do walki.

Ocierali łzy ze zmęczonych powiek,

i pewnym krokiem,

zbliżali się do bram,

bram…, których wrota,

prowadziły do pełnych krzyku ust,

i oczu, które już nigdy nie były,

jak dawniej…

W tym roku ze względu na panującą sytuację epidemiczną oraz mając na uwadze liczne prośby oraz duże zainteresowanie wynikami konkursu Organizatorzy zadecydowali zamieścić wyniki na stronie internetowej przed uroczystą galą, która zaplanowana została na jesień 2021 r. Natomiast już teraz Organizatorzy projektu chcą przeprowadzić warsztaty literackie on-line dla chętnych uczestników tegorocznego konkursu. Odbędą się one w czerwcu 2021 r. pod okiem Janusza Taranienki – poety i krytyka literackiego, który podzieli się z młodymi twórcami wiedzą na temat doskonalenia warsztatu poetyckiego. Wiktoria Świniarska jako laureatka konkursu weźmie w nich udzi

Dodał: Benedykt Perzyński