Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 20.10.2023
Uczniowie ZS nr 1 w Działdowie otrzymali do dyspozycji nowoczesne pomoce dydaktyczne!

Dzięki realizacji projektu Doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Działdowie w ramach Priorytetu inwestycyjnego:  Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Działanie 9.3.: Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4. Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej, uczniowie otrzymali pomoce dydaktyczne o wartości 1 048 753,65 zł.

Środki finansowe pochodziły z dwóch źródeł:

  • z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 887 190,60 zł,
  • z budżetu Powiatu Działdowskiego w wysokości 161 563, 05 zł.

Dzięki wyżej wymienionym funduszom doposażone zostały:

  • dwie pracownie informatyczne,
  • pracownia fizyczna,
  • pracownia chemiczna,
  • pracownia biologiczna,
  • sala fitness.

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia uczniów korzystających z mikroskopów/

Fot: Moje DziałdowoDodał: Benedykt Perzyński