Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 10.11.2022
Uroczyste obchody Światowego Dnia Cukrzycy w Działdowie

9 listopada br. na działdowskim zamku odbyła się uroczystość związana ze Światowym Dniem Cukrzycy, m. in. z udziałem marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina, starosty Pawła Cieślińskiego, burmistrza miasta Grzegorza Mrowińskiego, wójta gminy Płośnica Krzysztofa Groblewskiego i prezesa działdowskiego PSD Władysława Kubińskiego.

Światowy Dzień Cukrzycy został ustanowiony w 1991 r. przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (International Diabetes Federation – IDF) oraz Światową Organizacją Zdrowia (World Health Organization – WHO) jako odpowiedź na wyraz obaw związanych z nasilającym się występowaniem przypadków cukrzycy na całym świecie. Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości szerokich kręgów społeczeństwa odnośnie przyczyn, objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych z cukrzycą. Ponaddto ten dzień przypomina, że liczba przypadków cukrzycy wzrasta i nadal będzie wzrastać, o ile nie zostaną podjęte natychmiastowe działania prewencyjne.

Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony jest każdego roku w dniu 14 listopada i obchodzony jest przez ponad 200 organizacji członkowskich Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF) w więcej niż 160 krajach świata, jak i przez inne stowarzyszenia i organizacje, lekarzy, osoby zawodowo zajmujące się opieką medyczną oraz wszystkich zainteresowanych tematem cukrzycy. Stowarzyszenia członkowskie Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF) opracowują szeroki zakres działań, dopasowany do różnorodnych grup społecznych.

/zdjęcie główne przedstawia uczestników wydarzenia/

Fot: Marcin OstrowskiDodał: Benedykt Perzyński