Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 24.03.2022
Uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP

21 marca br. odbyło się w Olsztynie posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w którym uczestniczyli członkowie Zarządu, prezesi ZOP ZOSP RP, przedstawiciele rodów strażackich, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Tomasz Komoszyński. W obradach uczestniczyli również: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Działdowie starosta Paweł Cieśliński i wiceprezes Mieczysław Wiesław Ruciński. Przed rozpoczęciem posiedzenia delegacja zarządu złożyła niebiesko-żółtą wiązankę pod pomnikiem „Strażakom Poległym w Akcji”, a obrady rozpoczęto chwilą ciszy, upamiętniając ukraińskich strażaków poległych w czasie obecnej wojny z Rosją.

W trakcie posiedzenia zaprezentowano Informację Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP z działalności Związku w 2021 r. i plany na 2022 r. i zaprezentowano dwa referaty: „W 100-lecie Związku OSP RP i 75-lecie organizacji ochrony p.poż na Warmii i Mazurach” wygłoszony przez dr. Władysława M. Świeczkowskiego oraz  „Sztafeta pokoleń-rodzinne tradycje strażackie”, wygłoszony w połączeniu z prezentacją przez dyrektora Zarządu Wykonawczego Grzegorza Matczyńskiego.

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia czterech mężczyzn/

Fot: Jakub KlepańskiDodał: Benedykt Perzyński