Powiat Działdowski Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 23.09.2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie informuje, iż z dniem 1 października 2021 r. do odwołania czasowo zawiesza działalność Poradni Okulistycznej. Pacjenci zarejestrowani na wizytę do poradni specjalistycznej zostaną poinformowani telefonicznie o dalszym sposobie kontynuacji leczenia.

SP ZOZ w Działdowie

Dodał: Benedykt Perzyński