Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 19.04.2018
UWAGA GMINY!

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie: „Małe Granty Soleckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Kwota do rozdysponowania wynosi 500 tys. zł!

Cel konkurs to promocja działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych. Gmina może zgłosić do dofinansowania tylko jedno przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane tylko w jednym sołectwie należącym do danej gminy, zaś maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 8 tys. zł.

Wnioski przyjmowane będą do 14 maja 2018 r. do godz. 16:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, pok. 412, 10-562 Olsztyn.

Szczegóły oraz dokumenty konkursowe do pobrania na stronie internetowej:

http://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktywizacja-spolecznosci-wiejskich/male-granty-soleckie-marszalka-wojewodztwa

Dodał: Benedykt Perzyński