Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 26.04.2018

Zarząd Powiatu Działdowskiego podjął w dn. 25 kwietnia 2018 r. Uchwałę Nr 425/18 w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2018 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia oraz Uchwałę Nr 426/18 w sprawie unieważnienia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2018 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia

Treści obu uchwał w załącznikach do pobrania:

Dodał: Benedykt Perzyński