Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 27.04.2018
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Starostwo Powiatowe w Działdowie zaprasza w dn. 10 maja br. na godz. 10:00 na spotkanie poświęcone funduszom w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Tematyka:

  • Fundusze na kompleksową modernizację energetyczną budynków ze środków RPO WiM 2014–2020 – przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  • Fundusze na realizację programów z zakresu efektywności energetycznej – przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  • Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Podczas spotkania do dyspozycji uczestników będą przedstawiciele jednostek wdrażających ww. środki w ramach RPO WiM 2014-2020 oraz konsultanci z Punktu Informacji Funduszy Europejskich udzielający informacji na temat Funduszy Europejskich.

Dodał: Benedykt Perzyński