Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 21.05.2020

W dn. 20 maja br. Zarząd Powiatu Działdowskiego podjął uchwałę w sprawie realizacji zadań publicznych powierzonych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść uchwały w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński