Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 19.05.2023
Uwaga ósmoklasiści! Trwa rekrutacja do OPW! Nie przegap terminu!

Od 1 września 2023 r. w dwóch szkołach ponadpodstawowych naszego powiatu: Liceum Ogólnokształcącym w Lidzbarku oraz w Technikum w Iłowie – Osadzie będą funkcjonowały oddziały przygotowania wojskowego.

Rekrutacja do oddziału przygotowania wojskowego jest krótsza i trwa tylko do 31 maja 2023 roku!!!

Oddział przygotowania wojskowego będzie złożony z chętnych uczniów wszystkich klas pierwszych w liceum lub w technikum w wybranym przez siebie zawodzie.

Jest to idealna klasa dla uczniów zainteresowanych wojskiem i służbami mundurowymi. Program zajęć ma na celu przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowego szkolenia wojskowego.

Korzyści:

  • Uczniowie, którzy rozpoczną edukację w klasie wojskowej OPW będą mogli liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej, a także będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej. Każdy, kto odbędzie taką służbę i złoży przysięgę, stanie się żołnierzem rezerwy.
  • Preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej.
  • Przyjęcie na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych).
  • Możliwość udziału w programie Legii Akademickiej w czasie trwania studiów wyższych z zaliczeniem teoretycznej części szkoleniowej jako absolwent CWKM.
  • Stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.
  • Stabilność zatrudnienia i jasna ścieżka kariery zawodowej w zawodowej służbie wojskowej.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do OPW znajdują się na stronie internetowej  Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie – Osadzie.

Nauczyciel LO w Lidzbarku będący koordynatorem OPW już wziął udział w pokazie instruktorsko-metodycznym zajęć wyszkolenia młodzieży z zasad prowadzenia taktyki, organizowanym przez 16 batalion zmechanizowany w Morągu. Podobne atrakcje czekają na uczniów, którzy zgłoszą się do Oddziału Przygotowania Wojskowego w lidzbarskim liceum lub iłowskim technikum.

Zapraszamy chętnych ósmoklasistów!

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia uczestników szkolenia wojskowego/

Fot: Materiał: ZS w Lidzbarku/ZSTiO w Iłowie OsadzieDodał: Benedykt Perzyński