Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 21.05.2018
UWAGA ZAINTERESOWANI!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ogłasza nabór wniosków w ramach działań:

B. Tworzenie i rozwój inkubatorów (konkurs nr 29/2018),

C. Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług (konkurs nr 27/2018),

D. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych (konkurs nr 28/2018),

E. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (konkurs nr 26/2018),

F. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury (konkurs nr 25/2018).

Projekty Grantowe:

G. Promowanie produktów lub usług lokalnych – Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promujących obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych (konkurs nr 30/2018),

G. Promowanie produktów lub usług lokalnych – Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych (konkurs nr 31/2018).

Termin naboru wniosków: 25 maja – 11 czerwca 2018 r.

Szczegóły oraz niezbędne dokumenty do pobrania na stronie:

http://lgdbmk.pl/index.php/prow-2014-2020/

Dodał: Benedykt Perzyński