Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 11.12.2018
Uwaga, zmiana zasad działania Specjalnych Stref Ekonomicznych!

Uprzejmie informujemy, iż zmieniły się zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce. Weszły w życie nowe przepisy (Ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji), które zmieniają warunki i kryteria uzyskiwania przez przedsiębiorców pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego na terenie niemal całej Polski. SSE obejmowały 14 wydzielonych administracyjnie obszarów i tylko na ich terenie można było otrzymać preferencyjne warunki dla inwestycji. Oznaczało to, że firmy zainteresowane rozwojem swojego biznesu miały do dyspozycji zaledwie 0,08 % powierzchni kraju. Ograniczenia terytorialne zniechęcały lub eliminowały wiele firm z możliwości inwestowania. To z kolei przekładało się na nierówny rozwój Polski. Nowe przepisy dostosowały funkcjonowanie Stref do zmieniających się trendów gospodarczych. Przedsiębiorcy zgodnie z nowymi zasadami mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez SSE na terenie niemal całej Polski (również m.in. na terenach prywatnych), a nie jak do tej pory wyłącznie na nieruchomościach objętych granicami strefy.

Dla województwa warmińsko-mazurskiego właściwym do udzielania ww. wsparcia jest Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (W-M SSE), która w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki wydaje decyzje o wsparciu. Przedsiębiorcy zamierzający inwestować w województwie warmińsko-mazurskim mogą uzyskać najwyższą w skali kraju pomoc publiczną do 70 % wartości inwestycji. Uzyskanie ulgi podatkowej jest możliwe po spełnieniu dwóch kryteriów: ilościowych (poniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości, uzależnionej od stopy bezrobocia w powiecie realizacji nowej inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa) oraz jakościowych (wspierających projekty zakładające m.in. prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, jak i te zapewniające korzystne warunki dla pracowników). Zwolnienie przydzielane jest na czas określony, dla województwa warmińsko-mazurskiego jest to najdłuższy okres w skali kraju 15 lat. Więcej szczegółów o udzielanym przez W-M SSE wsparciu znaleźć można na stronie internetowej: http://www.wmsse.com.pl/

Nadesłała: Magdalena Szulc

zca dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy

Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Dodał: Benedykt Perzyński