Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 10.12.2018
Odbiór inwestycji drogowej: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1304 N  na odcinku pomiędzy  Przełękiem a Jabłonowem JNI  01003837″

10 grudnia br. miał miejsce odbiór kolejnej inwestycji drogowej Powiatu Działdowskiego i Gminy Płośnica z wykorzystaniem środków z Budżetu Państwa: „ Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1304 N  na odcinku pomiędzy  Przełękiem a Jabłonowem JNI  01003837’’, której wykonawca był Rejonowy Związek Spółek Wodnych z Działdowa. W odbiorze uczestniczyli: wicestarosta Marian Brandt, pracownik Urzędu Gminy w Płośnicy Dariusz Buńkowski, zca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Chyliński, naczelnik WRGFEiP w Starostwie Powiatowym w Działdowie i pracownik PZD Kazimierz Skonieczny i kierownik BSiT w Lidzbarku Andrzej Szypulski, zaś ze strony wykonawcy kierownik RZSW Tomasz Rozentalski.

Galeria

Roboty objęły: pogrubienie płyty pomostu – beton kl. C 25/30 – 18,90m³, położenie izolacji termozgrzewalnej na płycie pomostu – 200,00m², krawężnika kamiennego 20 x 20 cm na długości płyty pomostu – 55,20mb, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 4,5 cm – 225,60m², warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 5 cm – 225,60m², zamocowanie barieroporęczy mostowej spełniającej wymagania H2W2 – 54,00mb, umocnienie stożków nasypu oraz skarp pod mostem elementami betonowymi drobnowymiarowymi – 73,00m², umocnienie skarp pod mostem  koszami siatkowo-kamiennymi 50 x 60 cm – 16,00m², zamontowanie palisady z kołków drewnianych o średnicy 15 cm i długości 200 cm, zabezpieczająca ławy  fundamentowe – 49,40m²

Galeria

Koszt inwestycji wyniósł: 393 600,zł, w tym środki Gminy  Płośnica – 84 340,00  zł, Powiatu Działdowskiego – 82 160,00  zł i pozyskane z Budżetu  Państwa – 227 100,00 zł.

Galeria

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński