Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 12.06.2023
VII Debata Powiatowa pod hasłem: „Poznajemy kraje niemieckojęzyczne – dziedzictwo kulturowe Niemiec, Austrii i Szwajcarii”

6 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Działdowie odbyła się VII Debata Powiatowa pod hasłem: „Poznajemy kraje niemieckojęzyczne – dziedzictwo kulturowe Niemiec, Austrii i Szwajcarii”. Koordynatorem przedsięwzięcia była nauczycielka języka niemieckiego Barbara Hartfelder.

Tym razem spotkali się uczniowie klas siódmych i ósmych z 6 szkół powiatu działdowskiego: SP 1, SP 2SP 3, SP 4 w Działdowie oraz z SP w Hartowcu i SP w Koszelewach.
Prawie trzygodzinne spotkanie młodych ludzi zaowocowało wspaniałą przyjazną atmosferą oraz dobrą zabawą językiem niemieckim. Wszyscy uczestnicy mieli okazję utwierdzić się przekonaniu, że język niemiecki nie jest trudny, a umiejętności i wiedza uczniów z różnych dziedzin języka niemieckiego jest imponująca. Były m. in. quizy językowe, praktyczne sytuacje komunikacyjne, mapy myśli na temat korzyści nauki języków obcych, literatura niemiecka oraz muzyka.
Debata odbyła się pod Honorowymi Patronatami Starosty Działdowskiego i Burmistrza Miasta Działdowo oraz patronatami British House Szkoły Języków Obcych w Działdowie i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Działdowie. Dzięki finansowemu wsparciu naszych sponsorów mogliśmy nagrodzić wszystkich uczniów uczestniczących w debacie. Nad prawidłowym przebiegiem debaty czuwała Komisja, w skład której weszli nauczyciele zaproszonych szkół.
Serdeczne podziękowania kierujemy do naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Powiatu Działdowskiego Marleny Perzyńskiej, która zaszczyciła nas swoją obecnością i kibicowała młodzieży naszych szkół. Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym rodzicom, uczniom oraz nauczycielom za przygotowanie poczęstunku oraz pomoc w przygotowaniu debaty.

Informacja: SP 2 w Działdowie

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia uczestników wydarzenia/

Fot: SP 2 DziałdowoDodał: Benedykt Perzyński